Het levende laten opvlammen

 

Het levende laten opvlammen
Baptiste Morizot

Tegenwoordig erkennen we dat de mens afhankelijk is van de biosfeer. Deze bewustwording is heilzaam, maar tegelijk beperkt. De mens wordt niet meer losgezongen van zijn leefomgeving, maar die leefomgeving blijft wel een omgeving, een 'buiten': de natuur waar we duurzamer mee moeten omgaan.

 

Weefsel

Baptiste Morizot keert zich tegen de tweedeling mens-natuur en gaat uit van een vervlechting: de biosfeer is een weefsel van het levende waar wij deel van zijn. Niet wij maken de aarde bewoonbaar voor de diverse soorten, dat doen andere levende wezens: bomen, planten, micro-organismen, zee- en bodemfauna, bestuivers. Wij kunnen de wereld bewoonbaarder maken in de zin van comfortabel voor onszelf, maar we kunnen geen wereld maken die leefbaar is voor elke levensvorm.

 

Tweedeling natuur-mens

Hoe kunnen we ontsnappen aan de tweedeling mens-natuur? Wat houdt natuurbescherming in als we 'het levende' als eenheid nemen om te beschermen? In een vurig betoog voert Morizot ons naar zijn antwoord: niet als mens iets buiten ons beschermen, maar als levend wezen onze veelsoortige leefomgeving verdedigen en haar levenskracht de ruimte geven - met voorbeelden uit de praktijk laat hij het levende opvlammen.


vraag recensie-
exemplaar aan

Baptiste Morizot
Baptiste Morizot (1983) is universitair hoofddocent in de filosofie aan de universiteit van Aix-Marseille. In Frankrijk treedt hij regelmatig op in de media en wordt hij beschouwd als een van de veelbelovende jonge filosofen.

 

Pers
Voor een recensie-exemplaar kan u contact opnemen met pers@epo.be

 

ISBN: 9789490334369
Uitgeverij: Octavo
Jaar van uitgave: 2022
Bindwijze: paperback
Aantal pagina's: 228p.

   
EPO - pers@epo.be - Lange Pastoorstraat 25-27 - B-2600 Berchem
Tel: +32 (0)3 239 68 74 - www.epo.be - Privacybeleid
Liever geen mail meer? Beantwoord dit bericht met 'uitschrijven' in het onderwerp