EPO-auteurs op de Gentse Feesten Debatten “MASKERS AF” 17-25 juli

Date :

From 07/17/2021 to 07/25/2021

Description :

Ook dit jaar zonder publiek in de zaal, maar met live streaming. Meer info: www.gentsefeestendebatten.be

Zaterdag 17 juli
Voorbij de pandemie: Komt er een andere (betere ?) wereld of gaat de neoliberale globalisering onverdroten verder ? (business as usual…)

Moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Eerste panel: Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UVA), Francine Mestrum (doctor in de sociale wetenschappen, voorzitter Global Social Justice), Nick Meynen (geograaf, journalist, activist en auteur), Lieven De Cauter (cultuurfilosoof KUL), Tine Hens (historica, journaliste en auteur), Anne Van Lancker (voorzitter Decenniumdoelen).

Tweede panel: Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UVA), Marleen Temmerman (emeritus-professor UGent), Rik Pinxten (emeritus-hoogleraar in de antropologie UGent), Angeline Van Den Rijse (Voorzitter AC-ABVV Oost-Vlaanderen), Karl van den Broeck (hoofdredacteur Apache), Meryem Kanmaz (woordvoerster en beleids- en inhoudelijk medewerkster FURIA), Koen Schoors (hoogleraar economie UGent).

Dinsdag 20 juli
Woedt er een cultuurstrijd in Vlaanderen?

Moderator: Jan Dumolyn (hoogleraar geschiedenis UGent)

Panel: Dominique Willaert (artistiek leider Victoria De Luxe), Katia Segers (Vlaams parlementslid Vooruit), Eric Corijn (cultuursocioloog), Bart Caron (cultuurspecialist, Groen), Jamila Channouf (De Gentse Lente), Benno Barnard (auteur)

Donderdag 22 juli
Fake-news en complotgekte of legitieme kritiek: waar ligt de grens?

Moderator: Karim Zahidi (filosoof UGent, UAntwerpen)

Panel: Marie Meeusen (auteur), Nathalie Van Raemdonck (Hannah Arendt-instituut), Thomas Decreus (journalist De WereldMorgen), Brecht Decoene (moraalfilosoof), Bert De Munck (historicus, UA). De paradox van Hayek Dit is morgen Een paradijs waait uit de storm Spektakeldemocratie

Vrijdag 23 juli
De economie is van ons! Welke verdeling en herverdeling?

Moderator: Rik Vancoillie (ex-coördinator vorming BBTK Federaal)

Panel: Louise Hoon (denktank Minerva), Miranda Ulens (Ondervoorzitter ABVV Federaal), Francine Mestrum (doctor in de sociale wetenschappen, voorzitter Global Social Justice), Dries Goedertier (studiedienst ACOD – We Own It), Sarah Kuypers (Centrum voor Sociaal Beleid), Patrick Deboosere (Demograaf VUB). Lang leve de vergrijzing

Zaterdag 24 juli
Het grote asiel en-migratiedebat. Geprangd tussen staat en stad

Moderator: Pascal Debruyne (lector / onderzoeker Odisee Hogeschool)

Panel: Stephanie de Maesschalck (Huisarts WGC De Sleep, Gastprofessor diversiteit in gezondheidszorg), Didier Vanderslycken (Orbit VZW), Ellen Desmet (Professor, Asiel en Migratierecht, UGent), Nikhat Ina kiros (Erigent, Eritrese zelforganisatie), Rudy Coddens (Schepen van Sociale Zaken en Begroting, Stad Gent), Naima Charkaoui (Diensthoofd Studiedienst 11.11.11 en auteur "Manifest voor Open Grenzen"), Fourat Ben Chicka (Groen Senator, Raad van Europa). Rezwan Ullah (Ervaringsdeskundige en sociaal werker in spé). Het opengrenzenmanifest

Zondag 25 juli
Komen de jaren dertig terug? (De opmars van Nieuw Rechts in het tijdperk van het globale nationalisme)

Moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Panel: Vincent Scheltiens (doctor in de geschiedenis; co-auteur met Bruno Verlaeckt van “Extreemrechts, de geschiedenis herhaalt zich niet – op dezelfde manier-”), Eric Corijn (cultuurfilosoof en socioloog, voorzitter Cosmopolis; stadsactivist), Els Keytsman (directeur UNIA), Anton Jäger (publicist en doctorandus aan de Universiteit van Cambridge. Historicus. Auteur van “Kleine anti-geschiedenis van het populisme), Caroline Copers (Algemeen secretaris Vlaams ABVV), Christophe Busch (directeur Hannah Arendt Instituut), Dyab Abou Jahjah (auteur, opiniemaker en columnist), Hind Fraihi (journaliste en co-auteur met Bas Bogaerts van “Achter het schild van extreemrechts”).

Wereldvreemd in Vlaanderen