Verkeer en vervoer in hoofdlijnen View larger

Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

Verkrijgbaar

Dit boek biedt een helder beeld van de functie en betekenis van verkeer en vervoer in onze huidige maatschappij, vanuit de vakgebieden economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie. Bedoeld voor hoger onderwijs en zelfstudie.

More details

45,95 € tax incl.

Data sheet

Uitgeverij Coutinho
Year 2014, 3de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 384p.

More info

Mensen verplaatsen zich en goederen worden vervoerd. Aan dit eenvoudige gegeven zitten heel wat aspecten vast. Hoe zit bijvoorbeeld het verkeers- en vervoerssysteem in elkaar? Wat zijn de effecten ervan op bereikbaarheid, veiligheid en milieu? En op basis waarvan wordt het verkeers- en vervoersbeleid gevoerd? Deze vragen staan centraal in de derde, herzien uitgave van Verkeer en vervoer in hoofdlijnen. De auteurs maken gebruik van inzichten uit de economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie. Zij gaan ervan uit dat een goed inzicht in verkeers- en vervoersgerelateerde maatschappelijke problemen alleen kan ontstaan als deze verschillende vakgebieden gecombineerd worden. Achtereenvolgens worden de werking en de effecten van verkeers- en vervoerssystemen, en het onderzoek en beleid op dit gebied behandeld. Zo ontstaat een helder beeld van de functie en betekenis van verkeer en vervoer in onze huidige maatschappij.

Op de website bij dit boek worden diverse verdiepende hoofdstukken op het gebied van verkeer en vervoer aangeboden. Verder zijn er onder meer vragen en opdrachten per hoofdstuk opgenomen en interessante links op het gebied van verkeer en vervoer te vinden.

De derde druk is inhoudelijk gelijk aan de tweede, herziene druk uit 2009. De cijfers en figuren zijn wel zo veel mogelijk geactualiseerd.

Verkeer en vervoer in hoofdlijnen is geschreven in het hoger onderwijs op het gebied van ruimtelijke wetenschappen, geografie, logistiek en techniek.

Auteurs

Bert van Wee


Jan Anne Annema