Management in het publieke domein View larger

Management in het publieke domein

Issues, instituties en instrumenten

Verkrijgbaar

38,50 € tax incl.

Data sheet

Uitgeverij Coutinho
Year 2004, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 407p.

More info

Zowel in de wetenschap als in de praktijk worden visies en meningen ontwikkeld over hoe in het publieke domein georganiseerd en gemanaged zou moeten worden. In Management in het publieke domein - Issues, instituties en instrumenten wordt het praktische en wetenschappelijke denken over publiek management systematisch in kaart gebracht.

De auteur onderscheidt vier basisbenaderingen aan de hand van vier cases op de terreinen openbaar vervoer, gezondheidszorg, infrastructuur en landbouw. Hij geeft daarbij aan welke benadering in welke situatie het meest zinvol is. Tot slot maakt hij de balans op: Waarom is publiek management belangrijk geworden? Hoe staat het er voor en wat moet er in de toekomst gebeuren?

Het boek zet lezers aan tot een kritische beschouwing en geeft tegelijkertijd handvatten om tot oplossingen in de praktijk te komen. Hoe kunnen managers in het publieke domein zich professionaliseren? Hoe kunnen zij in concrete situaties voor de juiste benadering kiezen?

Het boek is geschikt voor studenten bestuurskunde, beleidswetenschap, bestuurs- en organisatiewetenschap, alsmede voor onderzoekers, publiek managers en ieder ander die beleid en organisatie in het publieke domein vorm moet geven.

Auteurs

Mirko Noordegraaf