Open ogen in een kleurrijke klas View larger

Open ogen in een kleurrijke klas

Perspectieven voor de lespraktijk

Verkrijgbaar

Leraren krijgen steeds vaker te maken met diversiteit in culturele achtergronden en taalvaardigheid in hun klas. Dit boek geeft handvatten om hiermee om te gaan en werkvormen te laten aansluiten bij taal en verhaal van de leerlingen.

More details

25,95 € tax incl.

Data sheet

Uitgeverij Coutinho
Year 2007
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 182p.

More info

Welke leraar wil het niet: elke leerling tot zijn recht laten komen in de klas. Om dat te bewerkstelligen, moeten leraren steeds vaker hun benadering afstemmen op een multiculturele klas. Dit boek geeft hun handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Het laat zien hoe leraren de kinderen op de goede toon aanspreken, de relaties goed houden en hun werkvormen laten aansluiten bij taal en verhaal van de leerlingen.

Eerst bespreken de auteurs welke ontwikkeling jongeren tussen hun tiende en achttiende jaar doormaken. Centraal staat de koppeling met de multiculturele omgeving. Vervolgens gaan ze in op de pedagogische relatie, de relatie tussen leerling en leraar, tussen leraar en klas en tussen leerlingen onderling. Uitgangspunt hierbij is dat er in het dagelijks contact plek moet zijn voor de eigenheid van kinderen. Ook wordt de vakdidactiek besproken, onder andere hoe de leraar de taalvariatie in de klas kan hanteren. Bij al deze onderwerpen speelt observeren en reflecteren een belangrijke rol.

Het laatste hoofdstuk gaat in op de implementatie in het onderwijs van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werken in multiculturele klassen, door schoolteams in hun professionalisering en door lerarenopleidingen in hun curricula.

De theorie wordt verduidelijkt met behulp van portretten van enkele leerlingen en veel voorbeelden uit de dagelijkse lespraktijk. Leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs, docenten in het voortgezet onderwijs en de eerste jaren van het mbo zullen merken dat zij met dit boek hun leerlingen preciezer kunnen observeren en effectiever kunnen handelen in hun kleurrijke (stage)klas.

De auteurs zijn verbonden aan het lectoraat 'Lesgeven in de multiculturele school' van het kenniscentrum Archimedes, Hogeschool Utrecht.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Maaike Hajer


Mylène Hanson


Annelies Riteco


Betsy Hijlkema