sociale & politieke wetenschappen There are 138 products.

per page
Showing 101 - 125 of 138 items
 • Een eclectisch-integratieve aanpak
  Snellen, van der Drift

  Dit boek behandelt alle bouwstenen van methodisch werken in de hulp- en dienstverlening en biedt een methodiek overstijgend kader. Het leert de maatschappelijk werker systematisch nadenken over de eigen werkwijze en keuze. 4de geactualiseerde druk.

  38,50 €
 • Lleshi

  Een strafstaat gebouwd op de ruïnes van de welvaartsstaat: aan de hand van theoretische onderzoek en ervaring in de praktijk toont Lleshi aan waar dertig jaar neoliberalisme ons in sneltempo naar toe aan het voeren is.

  22,50 €
 • Verhalen uit de praktijk van de jeugdbescherming
  Karssen , Kooijman , van Rooijen

  Openhartig dagboek over de dagelijkse praktijk van Bureau Jeugdzorg, met de discussies met collega's, de dilemma's, de succesvolle en de minder succesvolle beslissingen.

  18,00 €
 • Dilemma's uit de dagelijkse praktijk van een gezinsvoogd
  van Asperen

  Dit boek geeft meer inzicht in de complexe wereld van de kinderbescherming, aan de hand van twaalf zaken en hun, vaak ethische, dilemma's.

  21,00 €
 • Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein
  Omlo, Bool, Rensen

  Deze publicatie biedt inspiratie en handvatten voor professionals, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en studenten social work die samen willen werken aan het antwoord op de vraag wat werkt in de sociale sector.

  31,00 €
 • Wegen en overwegen in het sociaal werk
  van Deur, Scholte , Sprinkhuizen

  Een cyclische methode die de versterking van de eigen kracht van het cliëntsysteem actief beïnvloedt.

  23,50 €
 • Visies op samenleven en zorg
  Visser

  Over vijf benaderingen in de sociologie: het structureel functionalisme en de systeemtheorie, het symbolisch interactionisme en de etiketteringstheorie, de disciplineringstheorie, de kritische theorie, en de civilisatietheorie.

  27,00 €
 • Creatief met diversiteit voor sociale professionals
  Loeffen, Tigchelaar

  Voor sociale professionals is het belangrijk inzicht te hebben in de vele facetten van hun eigen identiteit en die van anderen. Dit boek helpt hen daarbij.

  38,50 €
 • Systematisch signaleren in maatschappelijke ondersteuning en eerstelijnszorg
  Scholte , Felten, Sprinkhuizen

  Hoe systematisch signaleren binnen het sociaal werk en hoe de signalen analyseren, interpreteren en uitwisselen.

  15,50 €
 • Werken aan zorg en welzijn voor iedereen
  Vosters , Petrina, Heemskerk

  In dit boek staan inclusie, participatie en inclusief beleid centraal, met zowel aandacht voor de theorie als de praktijk van de maatschappelijke participatie.

  23,00 €
 • van der Helm, Kröger , Schaftenaar , van Vliet

  Dit boek beschrijft de moeilijke taak van sociotherapeuten in de gesloten psychiatrische zorgen en TBS om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep 'werkt'.

  44,00 €
 • Inspelen op onderzoekdilemma's bij sociale studies
  Berding, Witte

  In dit boek krijgen hbo-studenten van sociale studies zicht op hindernissen die zij tijdens hun praktijkonderzoek kunnen tegenkomen en leren zij hoe zij hierop kunnen inspelen.

  16,50 €
 • van der Helm, Hanrath

  Dit boek bevat ervaringen van jongeren die aangeven hoe zij het leefklimaat en hun verblijf in een gesloten jeugdinstelling hebben ervaren alsmede resultaten van onderzoek naar leefklimaat met praktische handvatten voor verbetering.

  36,00 €
 • Systeemgericht werken met adolescenten
  Noordegraaf, Vierwind

  Een inleiding op het werken met gezinnen met adolescenten waarin vanuit praktijk, theorie en techniek handvatten worden gegeven voor de beroepspraktijk.

  27,00 €
 • Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen
  Migchelbrink

  Een praktisch georiënteerde boek met handreikingen aan mensen die projectmatig werken en daarbij onderzoek (willen) gebruiken. Benaderingen, werkwijzen, handvatten en hulpmiddelen voor projectmatig werken en het opzetten van onderzoek binnen projecten.

  26,00 €
 • Theorie en praktijk van innerlijke relaties in de opvoeding
  van der Doef

  Een inspirerend naslagwerk voor ieder die op academisch niveau en op basis van grote denkers als Spinoza, Kierkegaard, Dilthey, Foucault en Lacan een leidraad zoekt de hedendaagse opvoeding en hulp aan opvoedingsproblemen.

  19,90 €
 • Mensgericht, creatief en methodisch
  Heemskerk , Petrina, Vosters

  Dit boek helpt de student te begrijpen wat creatief, mensgericht en methodisch werken in de sociaal-pedagogische hulpverlening inhoudt. Het is ingedeeld volgens het opleidingsprofiel SPH.

  22,00 €
 • Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden
  Pietersma

  Dit boek biedt NT2-cursisten praktische handvatten om zich de sociale competenties eigen te maken die nodig zijn bij het solliciteren, werken of stage lopen. Ook geschikt voor re-integratietrajecten

  23,00 €
 • Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland
  van Keulen, van Beurden, Pels

  Wetenschappelijke gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit bínnen deze groepen.

  24,00 €
 • Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners
  Loeber, Slot , van der Laan, Hoeve , Graas

  Dit toegankelijk handboek presenteert een systematisch overzicht van recent criminologisch onderzoek naar jeugddelinquentie en de gevolgen daarvan voor beleid, zorg en preventie.

  41,00 €
 • Sociaal werk en duurzame ontwikkeling
  Peeters (red.)

  Naar een sociaal rechtvaardige, duurzame samenleving.

 • Bassant, de Roos, van Dinther , van Houten, Linnebank

  Dit boek geeft een gestructureerd overzicht van de zestien meestgebruikte methoden in de sociaal-pedagogische hulpverlening, toegelicht aan de hand van casuïstiek en voorbeelden.

  31,95 €
 • Dialooggestuurde hulp- en dienstverlening
  Ravelli, van Doorn, Wilken

  Dit boek presenteert nieuwe benaderingen in de hulp- en dienstverlening - Eigen kracht, Echt Recht, Presentie, Mediation, Rehabilitatie en Oplossingsgericht werken.

  21,50 €
 • Bultynck (red.)

  In dit boek geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport en snijden ze brede thema's aan zoals burgerschap, gemeenschapsvorming, armoede, inclusie en interculturaliteit binnen het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid.

 • van Oosten , van der Vlugt, Brants

  Dit boek beschrijft hoe je als hulpverlener rekening kunt houden met de sekse van je cliënt en de invloed van je eigen sekse. Toegepast op alle fasen in de individuele, groeps- en systeemgerichte hulpverlening.

  28,00 €
Showing 101 - 125 of 138 items