sociale & politieke wetenschappen There are 125 products.

per page
Showing 101 - 125 of 125 items
 • van der Helm, Kröger , Schaftenaar , van Vliet

  Dit boek beschrijft de moeilijke taak van sociotherapeuten in de gesloten psychiatrische zorgen en TBS om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep 'werkt'.

  44,00 €
 • Inspelen op onderzoekdilemma's bij sociale studies
  Berding, Witte

  In dit boek krijgen hbo-studenten van sociale studies zicht op hindernissen die zij tijdens hun praktijkonderzoek kunnen tegenkomen en leren zij hoe zij hierop kunnen inspelen.

  16,50 €
 • van der Helm, Hanrath

  Dit boek bevat ervaringen van jongeren die aangeven hoe zij het leefklimaat en hun verblijf in een gesloten jeugdinstelling hebben ervaren alsmede resultaten van onderzoek naar leefklimaat met praktische handvatten voor verbetering.

  36,00 €
 • Systeemgericht werken met adolescenten
  Noordegraaf, Vierwind

  Een inleiding op het werken met gezinnen met adolescenten waarin vanuit praktijk, theorie en techniek handvatten worden gegeven voor de beroepspraktijk.

  27,00 €
 • Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen
  Migchelbrink

  Een praktisch georiënteerde boek met handreikingen aan mensen die projectmatig werken en daarbij onderzoek (willen) gebruiken. Benaderingen, werkwijzen, handvatten en hulpmiddelen voor projectmatig werken en het opzetten van onderzoek binnen projecten.

  26,00 €
 • Mensgericht, creatief en methodisch
  Heemskerk , Petrina, Vosters

  Dit boek helpt de student te begrijpen wat creatief, mensgericht en methodisch werken in de sociaal-pedagogische hulpverlening inhoudt. Het is ingedeeld volgens het opleidingsprofiel SPH.

  22,00 €
 • Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden
  Pietersma

  Dit boek biedt NT2-cursisten praktische handvatten om zich de sociale competenties eigen te maken die nodig zijn bij het solliciteren, werken of stage lopen. Ook geschikt voor re-integratietrajecten

  23,00 €
 • Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland
  van Keulen, van Beurden, Pels

  Wetenschappelijke gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit bínnen deze groepen.

  24,00 €
 • Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners
  Loeber, Slot , van der Laan, Hoeve , Graas

  Dit toegankelijk handboek presenteert een systematisch overzicht van recent criminologisch onderzoek naar jeugddelinquentie en de gevolgen daarvan voor beleid, zorg en preventie.

  41,00 €
 • Sociaal werk en duurzame ontwikkeling
  Peeters (red.)

  Naar een sociaal rechtvaardige, duurzame samenleving.

 • Bassant, de Roos, van Dinther , van Houten, Linnebank

  Dit boek geeft een gestructureerd overzicht van de zestien meestgebruikte methoden in de sociaal-pedagogische hulpverlening, toegelicht aan de hand van casuïstiek en voorbeelden.

  31,95 €
 • Bultynck (red.)

  In dit boek geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport en snijden ze brede thema's aan zoals burgerschap, gemeenschapsvorming, armoede, inclusie en interculturaliteit binnen het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid.

 • van Oosten , van der Vlugt, Brants

  Dit boek beschrijft hoe je als hulpverlener rekening kunt houden met de sekse van je cliënt en de invloed van je eigen sekse. Toegepast op alle fasen in de individuele, groeps- en systeemgerichte hulpverlening.

  28,00 €
 • Naar een succesvol MVO-beleid
  Winkler

  In dit boek worden praktische modellen en methodes besproken om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op verschillende beleidsterreinen succesvol vorm te geven.

  16,50 €
 • Een dynamische cyclus
  de Roos

  Dit boek reikt werkers in de hulp- en dienstverlening een methode aan om stap voor stap te antwoorden op de vragen van de plancyclus, die bestaat uit de fasen: oriëntatie, diagnostiek, planning, uitvoering en evaluatie.

  28,00 €
 • Programmeren in het sociale domein
  van Haaster

  Denken en doen gaat over het programmeren van activiteiten en diensten binnen het brede sociale domein. Voor het programmeren van alle soorten praktijken wordt in dit boek een model gepresenteerd dat social workers helpt om effectief te werk te gaan.

  29,00 €
 • Een inleiding in de cultuurgeschiedenis van de Europese stad
  Halbertsma, van Ulzen

  Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de Europese stad, vanaf de Griekse polis tot de huidige centra van creativiteit, met de nadruk op de culturele, economische en politieke aspecten daarvan.

  27,00 €
 • Kuipers

  De denkbeelden van wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het huidige pedagogisch denken belicht en geplaatst in de maatschappelijke context van toen en nu. Verlevendigd met casuïstiek.

  25,00 €
 • de Savornin Lohman, Raaff

  Dit boek biedt (aankomende) frontliniewerkers praktijkgericht en theoretisch inzicht in het spanningsveld tussen hulp en recht.

  27,50 €
 • Intake en volgsysteem in het maatschappelijk werk
  Scholte

  Dit boek, bestemd voor studenten maatschappelijk werk en professionele werkers in de sector zorg en welzijn, behandelt uitvoerig de verschillende stappen van intakeprocedure en dossiervorming.

  20,00 €
 • Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk
  de Vries

  20,00 €
 • Het ontwerpen van een uitdagende leeromgeving
  van der Vlerk

  21,00 €
 • Samenwerken, managen en coachen
  Visser

  Deze inleiding in de organisatiekunde bespreekt alle theorie en vaardigheden die voor hulpverleners van belang zijn.

  27,00 €
 • Over autisme & communicatie
  Vermeulen

  Willen we mensen met autisme helpen in de communicatie, dan zal het niet volstaan hen uit te rusten met een bagage vol symbolen. We zullen moeten helpen in het complexe proces van het uitwisselen van betekenissen.

  17,50 €
Showing 101 - 125 of 125 items