sociale & politieke wetenschappen There are 125 products.

per page
Showing 76 - 100 of 125 items
 • Delfos

  Een nieuw model over trauma waarin de kenmerken van ontwikkeling met de daarbij behorende ontwikkelingstaken van de hersenen worden toegepast op traumatische ervaringen. Het verklaart de verschillen in reactie op trauma bij verschillende leeftijden.

  26,00 €
 • Kracht van de sociale professional
  Brok, Vollbracht

  Aan de hand van verhalen, anekdotes en gesprekken creëren de auteurs een veelkleurig beeld van de sociale professional en hun werkpraktijk. Het boek houdt hen een spiegel voor en biedt een boeiend inkijkje in hun werk.

  25,00 €
 • Autistisch denken in de onderwijspraktijk
  Vanroy

  Dit boek verheldert, aan de hand van de AutismeCentraalMethodiek, gedragsproblemen in de klas vanuit autistisch denken en biedt een concrete aanpakstrategie waarin er plaats is voor zowel omgevingsaanpassingen als vaardigheden leren.

  20,00 €
 • Buikema, Plate (red.)

  Hét handboek voor studenten genderstudies in de cultuurwetenschappen. Biedt ook de geïnteresseerde leek een kleurrijk beeld van een jong en politiek geëngageerd vakgebied. 2de geheel herziene en stevig uitgebreide editie met 8 nieuwe hoofdstukken.

  45,95 €
 • Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie?
  Loeber, Hoeve , Slot , van der Laan

  Dit boek presenteert internationale en Nederlandse onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van deze jonge delinquenten in kaart brengen. De auteurs werkten hierbij samen met de Amerikaanse studiegroep From Juvenile Delinquency to Adult Crime.

  61,00 €
 • Krachtgericht werken met ouderen in de wijk
  Penninx

  Het gaat er niet om hoe oud we worden. Het gaat erom hoe we oud worden. Vanuit dit motto verkent het boek de rol van sociaal werk in een ouder wordende samenleving.

  35,95 €
 • Sociaal werk in transitie
  Peeters (red.)

  Kan het sociaal werk inhaken op een beweging voor een grondige verandering van de samenleving in de richting van rechtvaardige duurzaamheid en hoe? Dat is het thema van dit boek.

  20,00 €
 • Muzisch interveniëren in het sociaal werk
  Behrend, Jellema

  Een methode om met creatieve middelen veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen. De praktijkgerichte beschrijving, de levendige voorbeelden en de toepasbare uitwerking maken dit boek tot een heldere en praktische handleiding.

  22,50 €
 • Oriëntatie op pedagogische werkvelden
  Janssen (red.)

  Dit boek helpt (toekomstige) professionals zich te oriënteren op hun voorkeuren, mogelijkheden en kansen binnen het pedagogisch beroepenveld. Het legt een verbinding tussen pedagogisch handelen, opvoedingstheorieën en opvoedingspraktijken

  32,50 €
 • Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
  Geurts, Müller, Tenwolde

  Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beïnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.

  24,95 €
 • Perspectieven op het werken met ouders
  Gravesteijn, Aartsma (red.)

  In dit boek beschrijven uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen recente ontwikkelingen en bewezen praktijkvoorbeelden in hun vakgebied. Voor studenten sociale studies en professionals die met ouders werken.

  35,95 €
 • Schuermans

  Samenlevingsopbouw Vlaanderen zwengelt het debat over de groeiende ongelijkheid en hoe ze een halt toe te roepen aan en legt prominente specialisten en politici op de rooster.

  24,90 €
 • Sociaal ondernemen in theorie en praktijk
  Dagevos, Kiers, Kors , Verhagen

  Het eerste boek in het Nederlands met een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van sociaal ondernemen en een samenhangende bespreking van theorie en praktijk.

  35,95 €
 • Handhaven van regels en wetten
  Raaff

  Dit boek behandelt de problemen waarvoor professionals met een handhavende functie dagelijks voor komen te staan en biedt naast theoretische inzicht vooral praktische handvatten. Met veel aansprekende voorbeelden uit de sociale- en juridische praktijk.

  29,95 €
 • van Oudenhoven , Grutterink

  Een toegankelijk geschreven boek dat kernvaardigheden als samenwerken, besluitvorming, conflicthantering, voorzitten, onderhandelen, presenteren, leidinggeven en omgaan met diversiteit koppelt aan het werken in teams.

  23,00 €
 • Begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg
  den Boer

  Dit beschrijft het proces dat de cliënt eerst zelf en daarna met hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) doorloopt: van hulpvraag naar actieplan tot uitvoering.

  39,95 €
 • Geenen

  Compact naslagwerk dat sociale professionals in zorg, welzijn, onderwijs en rechtspraktijk op een speelse manier aanzet tot reflectie. Het koppelt wetenschappelijke informatie aan praktische toepassingen.

  13,95 €
 • Een eclectisch-integratieve aanpak
  Snellen, van der Drift

  Dit boek behandelt alle bouwstenen van methodisch werken in de hulp- en dienstverlening en biedt een methodiek overstijgend kader. Het leert de maatschappelijk werker systematisch nadenken over de eigen werkwijze en keuze. 4de geactualiseerde druk.

  38,50 €
 • Lleshi

  Een strafstaat gebouwd op de ruïnes van de welvaartsstaat: aan de hand van theoretische onderzoek en ervaring in de praktijk toont Lleshi aan waar dertig jaar neoliberalisme ons in sneltempo naar toe aan het voeren is.

  22,50 €
 • Verhalen uit de praktijk van de jeugdbescherming
  Karssen , Kooijman , van Rooijen

  Openhartig dagboek over de dagelijkse praktijk van Bureau Jeugdzorg, met de discussies met collega's, de dilemma's, de succesvolle en de minder succesvolle beslissingen.

  18,00 €
 • Wegen en overwegen in het sociaal werk
  van Deur, Scholte , Sprinkhuizen

  Een cyclische methode die de versterking van de eigen kracht van het cliëntsysteem actief beïnvloedt.

  23,50 €
 • Visies op samenleven en zorg
  Visser

  Over vijf benaderingen in de sociologie: het structureel functionalisme en de systeemtheorie, het symbolisch interactionisme en de etiketteringstheorie, de disciplineringstheorie, de kritische theorie, en de civilisatietheorie.

  27,00 €
 • Creatief met diversiteit voor sociale professionals
  Loeffen, Tigchelaar

  Voor sociale professionals is het belangrijk inzicht te hebben in de vele facetten van hun eigen identiteit en die van anderen. Dit boek helpt hen daarbij.

  38,50 €
 • Systematisch signaleren in maatschappelijke ondersteuning en eerstelijnszorg
  Scholte , Felten, Sprinkhuizen

  Hoe systematisch signaleren binnen het sociaal werk en hoe de signalen analyseren, interpreteren en uitwisselen.

  15,50 €
 • Werken aan zorg en welzijn voor iedereen
  Vosters , Petrina, Heemskerk

  In dit boek staan inclusie, participatie en inclusief beleid centraal, met zowel aandacht voor de theorie als de praktijk van de maatschappelijke participatie.

  23,00 €
Showing 76 - 100 of 125 items