opvoedingsondersteuning There are 55 products.

per page
Showing 26 - 50 of 55 items
 • Ehlers, Kuipers

  Uitgangspunt van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren is dat het pedagogisch advies meer over de ouder dan over het kind gaat. Systematische beschrijving, met voorbeelden. Een nuttig instrument voor elke hulpverlener.

  38,95 €
 • Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
  Powell, Cooper, Hoffman, Marvin

  Het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-I) voor gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun verzorgers.

  59,95 €
 • Waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk meekomen en hoe we ze kunnen helpen
  Greene

  Ross Greene, bekend van de bestseller Het explosieve kind, richt zich op de oorzaken van probleemgedrag in de klas en legt uit hoe je daarbij proactief en conflictvermijdend kunt reageren.

  24,95 €
 • van der Ploeg

  Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.

  14,00 €
 • Een methode om ouders met kinderen te begeleiden bij opvoedingsvragen
  Uittenbogaard

  Een handige en efficiënte werkwijze om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Geen hulpverlening bij ernstige problemen, maar bij bij vaak voorkomende probleemsituaties in de dagelijkse praktijk van het omgaan met kinderen.

  23,00 €
 • Handboek voor de praktijk
  Bolt, van der Zijden

  1Gezin1plan is gebaseerd op Gezin Centraal, een gezins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt professionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden.

  31,00 €
 • Hoek, Miley

  In deze bundel klassiekers uit de themareeks van het tijdschrift Ouderschapskennis wordt het buffermodel bij ouderschapsgroei uitgewerkt en wordt ouderschapstheorie met praktijk en beleid verbonden.

  26,00 €
 • Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde, chronisch inflexibele kinderen
  Greene

  Een eenvoudige, baanbrekende en veelgebruikte methode om met kinderen met gedragsproblemen om te gaan. 3de geheel geactualiseerde editie.

  26,99 €
 • Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
  Kroon

  In dit boek verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Hij geeft ouders, leerkrachten en pedagogen tal van adviezen en verdiept het pedagogisch inzicht.

  26,00 €
 • Handboek methodische ouderbegeleiding (deel 3)
  van der Pas

  Fabels en feiten over kinderen, ouders en opvoeding. De uitdaging van een blaamvrij verklaringsmodel. Het nut van beschermprocessen. 2de geheel herziene druk.

  26,00 €
 • De weerslag van een lectoraat
  Delfos

  Dit boek brengt de kennis van ontwikkelingspsychologie en de kennis van het virtuele milieu samen in een uitgebreid overzicht hoe en waarom om te gaan met het virtuele milieu in het opgroeien van kinderen. In 10 fasen van geboorte tot volwassenheid.

  19,00 €
 • Van methode tot bejegening
  Delfos

  Wetenschappelijke kennis op het gebied van tienerouders en zeer jonge ouders met de nadruk op het belang van een juiste bejegening. Voor hulpverleners van zeer jonge ouders.

  16,00 €
 • Ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in een pleeggezin
  Haans, Robbroeckx, Hoogeduin, van Beem-Kloppers

  Welke mechanismen spelen na een gedwongen uithuisplaatsing bij zowel ouders als kinderen en hoe kunnen (pleeg)ouderbegeleiders de ouders begeleiden bij de verliesverwerking en het vinden of accepteren van hun nieuwe rol.

  31,00 €
 • Een onmisbare gids met waardevolle tips en adviezen
  Westgeest

  Een gids vol praktische informatie en ervaringen om van een verhuizing met kinderen een positieve ervaring te maken.

  18,00 €
 • Methodiekboek pedagogisch adviseren
  Blokland

  Een uitgebreide methodiekbeschrijving van kortdurende individuele begeleiding van ouders in een preventieve setting; met aandacht voor nieuwe vormen van pedagogisch adviseren, zoals online advies.

  36,50 €
 • Kijken - luisteren - spelen
  Soeting

  Een inspirerend boek voor ouders en kinderopvang waaruit een grote liefde voor en betrokkenheid bij baby's spreekt.

  26,00 €
 • Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken
  Bruyn, Schaminée

  De juiste aanpak van onderpresteerders begint bij de ouders. Dit boek biedt daarbij een praktische leidraad.

  20,00 €
 • Vertrouw op de signalen van je kind
  Solter

  Geheel herziene versie waarin Aletha Solter ouders en verzorgers leert de signalen van baby's juist te interpreteren en op een warme en aandachtige manier met hen om te gaan.

  24,00 €
 • De eerste zeven kinderjaren
  Goorhuis-Brouwer

  Een goed beeld van de verschillende aandachtsgebieden in de opvoeding tijdens de eerste 7 kinderjaren: het belang van muziek en voorlezen, een veilige hechting, sociale vorming en de denkontwikkeling.

  13,00 €
 • O&O-cahier 1
  Hoogsteder, de Vriese (red.)

  16,00 €
 • Ruimte geven en grenzen stellen aan kinderen van 2 tot 8 jaar
  Solter

  Ouders en opvoeders die inzicht willen krijgen in wat er bij het jonge kind gevoelsmatig allemaal speelt, zullen dit boek geboeid lezen en daarna met meer ontspanning en plezier het kind tijdens de eerste opvoedingsjaren begeleiden.

  19,00 €
 • De eerste jaren van een veranderd leven
  Boswijk-Hummel

  24,00 €
 • Praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen
  Rygaard

  Naast theoretische kennis over hechtingsstoornissen bij kinderen biedt de auteur vooral veel aanwijzingen voor de therapeutische praktijk. Onmisbaar voor professionals die werken met hechtingsgestoorde kinderen.

  34,00 €
 • Handboek Methodische Ouderbegeleiding (deel 1)
  van der Pas

  Dit boek behandelt de algemene principes van professionele hulp aan ouders door kinder- en jeugd(psycho)therapeuten, maatschappelijk werkers en sociotherapeuten, eerstelijnspsychologen, gezinstherapeuten, orthopedagogen en kinderpsychiaters.

  18,90 €
 • Opvoeden zonder straffen en belonen
  Mol

  15,75 €
Showing 26 - 50 of 55 items