Schetsen
Paul Verrept

Met een woord vooraf van Marita Vermeulen

De schetsen van Paul Verrept zijn notities, kanttekeningen en fantasietjes. Soms grappig, soms lief en ontroerend, soms sexy. Soms alles tegelijk. Boekenplanken vol schriftjes waarin vaak de aanzet te vinden is voor boekenkaften, theateraffiches of figuren uit prentenboeken...

'De eenvoud waar vele illustratoren een carrièrelang naar zoeken, is "simpelweg" eigen aan Paul Verrept. Elke schets van Paul Verrept toont Elckerlyc. Heel veel Paul en heel veel u en ik.' Marita Vermeulen

'Verrept verzint en tekent geen voorspelbare, doorzichtige of toegankelijke verhaaltjes. Wat hij schrijft en voorstelt lijkt het resultaat van een trage bedachtzaamheid, waar rigide logica niet aan de orde is.' Annemie Leysen in De Morgen over Verrepts prentenboeken.

Paul Verrept is grafisch ontwerper, prentenboekenmaker en auteur. In 2005 won hij de Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer voor zijn boek Het meisje de jongen de rivier. [ foto Koen Broos ]

[ · paperback, ca. 240p. · 9789064457517 ]

Schetsen

sold out