EPO op Facebook EPO op Facebook

extra info · Hoop en vooruitzicht ·


Inhoud

Vooraf 7

Deel 1. Latijns-Amerika 9

1. Jaar 514: globalisering voor wie? 11
2. Latijns-Amerika en het Amerikaanse buitenlandbeleid 49
3. Democratie en ontwikkeling: bedreigingen en vooruitzichten 87
4. Latijns-Amerikaanse en Caraïbische eenheid 117

Deel 2. Noord-Amerika 135

5. ‘Goed nieuws’ uit Irak en elders 137
6. Vrije verkiezingen: goed en slecht nieuws 159
7. De uitdagingen van deze eeuw 181
8. Een keerpunt? 193
9. De presidentsverkiezingen van 2008: hoop versus de echte wereld 223
10. Obama over Israël en Palestina 271
11. De foltermemo’s 279
12. 1989 en daarna 289

Noten 303
Index 335