EPO op Facebook EPO op Facebook

extra info · Terra Reversa ·


Inhoud

Dankwoord
Ten geleide
Voorwoord van Jan Renders
Voorwoord van Agnes Jongerius
Voorwoord van Marius de Geus

Deel I - Business as usual is geen optie meer

1 De crisis van het hedendaagse wereldsysteem
 • Eindeloze groei is ecologisch onduurzaam
 • Andere tekortkomingen
 • Een historisch kruispunt
2 Mondiale klimaatpoker
 • Het klimaat is nooit stabiel geweest
 • De hedendaagse (antropogene) klimaatwijzigingen
 • Wat brengt de toekomst?
 • Waarom het klimaatprobleem een ethisch vraagstuk is
 • Wanneer worden de gevolgen van de klimaatwijzigingen gevaarlijk?
 • Wat te doen: adaptatie én mitigatie
 • De secundaire voordelen van een klimaatbeleid
 • Speltheorie en klimaatscepticisme
 • Tot slot

Deel II - Bouwstenen voor duurzaamheidstransities

3 Transities meervoudig bekeken
 • De metatransitie naar een sociaal-ecologische economie
 • Transities en transitiemanagement
 • Transitiemanagement voor duurzame consumptie en productie
4 Op weg naar duurzame consumptie
 • Functies van consumptie
 • Klassieke modellen over gedrag en gedragsverandering
 • Barrières voor duurzaam gedrag
 • Aangepaste modellen voor gedrag en gedragsverandering
 • Effectieve strategieën voor gedragsverandering: de 4 E's
 • Segmentatiemodellen en de 4 E's
 • Over transities en valkuilen
 • Waar vinden we de 4 E's?
 • Tot slot: de transitieparadox voorbij?

Deel III - Van theoretische modellen naar concrete oplossingspaden

5 De transitie naar duurzame mobiliteit
 • Het probleem met het huidige mobiliteitsregime
 • Elementen voor een transitiebeeld 'duurzame mobiliteit'
 • Barrières voor duurzame mobiliteit
 • Transitiepaden naar duurzame mobiliteit
 • Hoopgevende transitie-experimenten
 • Tot slot
6 De transitie naar duurzame voeding
 • De onduurzaamheid van de huidige landbouw- en voedselpatronen
 • Barrières voor duurzame voeding
 • Transitiepaden naar 'duurzame voeding'
 • Vleesmatiging en de 4 E's
 • Tot slot
7 De transitie naar duurzaam toerisme
 • De ecologische gevolgen van internationaal toerisme
 • Culturele gevolgen van toerisme
 • Elementen voor een transitiebeeld 'duurzaam toerisme'
 • Barrières voor duurzaam toerisme
 • Transitiepaden naar duurzaam toerisme?
 • Tot slot
8 De transitie naar duurzaam wonen en (ver)bouwen
 • Wonen en bouwen: niet duurzaam
 • Een Leitbild voor duurzaam wonen en bouwen
 • Barrières voor duurzaam wonen en (ver)bouwen
 • Transitiepaden naar duurzaam wonen en bouwen
 • Tot slot
9 Change or be changed
 • Deeltransities naar duurzame consumptie en productie (scp): stand van zaken
 • Een Green New Deal xl als antwoord op de economische crisis
 • Tot slot

Epiloog van Jacques Haers
Verklarende woordenlijst
Bibliografie
Lijst van figuren
Lijst van tabellen
Lijst van kaderstukken
Lijst van afkortingen
Personenindex
Zakenindex
Over de auteurs