EPO op Facebook EPO op Facebook

Hoe durven ze? · De euro, de crisis en de grote hold-up
Peter Mertens

cover Hoe durven ze?

Reacties van: Guy Tordeur - Paul Goossens - Jonas Geirnaert - Jan Blommaert - Dirk Tuypens - Fred Louckx - Karel Stessens - Karim Zahidi - Ludo De Brabander - Rachida Lamrabet - Bruno Verlaeckt - Eddy Van Lancker - Mike De Herdt - Jeroen Olyslaegers - Ferre Wyckmans - Dominique Willaert - Els Keytsman - Saddie Choua - Eric Goeman

De Zevende Dag (1-04-2012)
Journalist Ivan De Vadder interviewt PVDA-voorzitter Peter Mertens over zijn succesboek Hoe durven ze?, over zijn analyse ťn oplossingen voor de crisis, en over de electorale ambities van de PVDA.
 

HUMO (13-03-2012)
Dubbelinterview met Peter Mertens en Geert Noels - lezen

TV Limburg (8-03-2012)
Peter Mertens geeft lezing uit bestseller in Genk

Gids op Maatschappelijk Gebied - Jozef Mampuys (februari 2012)
Neen, echte bedlectuur kan je dit boek niet noemen. Maar voor al wie bekommerd en dus verontwaardigd is over wat zich de voorbije jaren in onze kleine landje, in het grotere Europa en/of in de allesomvattende wereld van de ífinanciŽle marktení heeft afgespeeld, leest deze kanjer desondanks als een trein. [...]
Dat is wel het minste wat je van dit boek kan zeggen: dat het een voorzet tot een noodzakelijk debat is. Het debat over welk soort samenleving wij willen. Wie wil deelnemen aan dit debat vanuit een diepe verontwaardiging over de toenemende onrechtvaardigheden in deze wereld vindt in dit boek in ieder geval heel wat materiaal. En wie twijfels heeft over de overvloedig aangedragen cijfers en feiten kan misschien eens luisteren naar wat Rik Van Cauwelaert, politiek commentator van Knack en niet bepaald verdacht van linkse sympathieŽn, onlangs schreef n.a.v. het hier voorgestelde boek. ďZijn [van de auteur] partij beschikt immers van alle partijen over de meest naarstige studiedienst. (Ö) De studaxen van de PVDA hebben de laatste jaren de beleidsmakers meer dan eens het schaamrood op de wangen gebracht. De PVDA was de eerste om de groteske leugen van de notionele intrestaftrek bloot te leggen door aan te tonen dat die fiscale miljardenhold-up hooguit enkel werkplaatsen opleverde. De partij vlooide ook uit dat de Belgische topbedrijven in deze tijden van zware inleveringen geen belastingen betalen. (Ö) Op geregelde tijdstippen maken de PVDA-specialisten gehakt van de federale en regionale energiepolitiek en leggen ze de verschillende spelers op dat terrein gÍnante cijfers voorĒ (Knack, 11 februari 2011). Zo hoort u het ook eens van een ander.
Nog dit. Bij de officiŽle boekvoorstelling op 18 december 2011 in de Roma te Borgerhout zei Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van LBC-NVK, dat hij dit boek graag zelf had willen schrijven. Dat is exact wat ik voelde na het boek te hebben gelezen.

De Morgen - Karl van den Broeck (25-02-2012)
"In Hoe durven ze? voert Peter Mertens het ideologische debat met verve. Zijn oogst steeds meer lof bij opiniemakers van uiteenlopende strekking: van Jan Blommaert over Paul Goossens en Dimitri Verhulst tot Rik Van Cauwelaert (!). Het boek is verre van wereldvreemd. Dat maakt de schok alleen maar groter. Mertens gebruikt de bevindingen van mainstreamdenkers als bron. Dat er niet naar hem geluisterd wordt door Ďde marktení en door de trojka die vorige week Griekenland op de knieŽn dwong, is niet verwonderlijk. The medium is nog altijd the message en Mertens is in dit verhaal een hedendaagse Cassandra. Maar dat de gelijklopende analyses van mensen als Paul De Grauwe, Joseph Stiglitz of Paul Krugman steeds gehoor krijgen, is onthutsend.

Kanaal Z - Z-talk Polspoel (25-02-2012)
Guy Polspoel interviewt Peter Mertens - herbekijk de uitzending

Terzake (21-02-2012)

De Zevende Dag (8-01-2012)

De Avondshow MNM (9-01-2012)
herbeluisteren

top

P-Magazine (februari 2012)
"Hoe durven ze? is een zeer rake schop tegen de glibberige schenen van Het Systeem.

Knack (februari 2012)
"Mertensí boek Hoe durven ze? is het resultaat van groepswerk, zegt de auteur zelf in zijn dankwoord. Zijn partij de PVDA beschikt immers van alle partijen over de meest naarstige studiedienst. De Amerikaanse onderzoeksjournalist en activist I.F. Stone hield graag voor dat je de overheid niet beter kunt controleren en bekampen dan door haar officiŽle documenten en teksten uit te spellen. De studaxen van de PVDA zijn daar uitermate bedreven in. De laatste jaren hebben zij de beleidsmakers meer dan eens het schaamrood op de wangen gebracht. De PVDA was de eerste om de groteske leugen van de notionele-interestaftrek bloot te leggen door aan te tonen dat die fiscale miljardenhold-up hooguit enkele werkplaatsen opleverde. De partij vlooide ook uit dat de Belgische topbedrijven in deze tijden van zware inleveringen geen belastingen betalen. Bijzonder pijnlijk Ė althans voor de betrokkene Ė was een door de PVDA opgeduikelde brochure waarin toenmalig VBO-voorzitter Thomas Leysen BelgiŽ bij zijn Japanse collegaís aanpraatte als een land met niets dan belastingvoordelen Ė wat in scherpe tegenstelling staat tot de doordeweekse verklaringen van de Belgische werkgevers."

top

Visie (februari 2012)
"Er zijn zo van die boeken die je van je sokken blazen. Hoe durven ze? is daar een van."

Salon van Sisyphus - Jef Coeck (19-02-2012)
"Peter Mertens, voorzitter van de linkse PvdA+ (Partij van de Arbeid), is een begaafd pamflettist. Dat bleek al uit zijn vorige boek Op mensenmaat. Stof voor een socialisme zonder blauwe plekken (...) Dit is meer dan een kiespamflet, het is verplichte lectuur voor de terecht verontwaardigde burger op zoek naar een nieuwe, aangepaste handelwijze." - volledige bespreking

Kif Kif - Ciska Hoet (20-02-2012)
De crisis uitgelegd, nu ook voor gewone mensen
Samen met zijn studiedienst is Peter Mertens er immers in geslaagd een gemakkelijk leesbare en tegelijkertijd diepgaande analyse te maken van de Europese crisis.
(...) En ja, het is een links boek. Mertens aarzelt dus niet om te onderstrepen dat de sterkste schouders de zwaarste last moeten dragen en hij geeft de banken en de multinationals er flink van langs. Maar dankzij het gedegen onderzoekswerk van de PVDA-studiedienst is het allesbehalve een gratuit links pamflet geworden. Integendeel, ook voor wie een andere politieke overtuiging heeft is het een goed gedocumenteerd naslagwerk.
(...) Maar wie de moeite neemt om het boek van A tot Z te lezen merkt dat Mertens veel meer doet dan een willekeurige opsomming maken van wetenswaardigheden rond de Europese economische crisis. Hij stoot namelijk door tot de wortels van de problematiek." - volledige bespreking

top

www.cuttingedge.be - Bleri Lleshi (19-02-2012)
"... een boek van 350 bladzijden af, dat leest als een trein. Mertens is verontwaardigd en hij doet geen moeite om dat te verbergen. Rechtuit en in verstaanbare taal behandelt hij de verschillende aspecten van de crisis die ons vandaag treft. (...)
een uiterst actueel boek dat ons de huidige crisis beter doet begrijpen. Je kunt zeggen dat het om een eenzijdige benadering gaat, maar het belicht dan wel een kant die elders zo goed als nooit aan bod komt. Het enige minpunt is dat de auteur misschien meer aandacht had moeten besteden aan broodnodige oplossingen." - volledige bespreking

Gazet van Antwerpen (24-01-2012)
"Voorzitter PVDA scoort beststeller met boek over crisis" - volledig artikel

De Wereld Morgen - Jan Blommaert (29-12-2011)
Inzake de crisis krijgen we nauwelijks andere stemmen dan diegene die de globale tendens ondersteunen. Een boek zoals dat van Peter Mertens voorziet in een heel andere stem, een stem van onderuit, een stem van de miljoenen die door de crisis diep geraakt worden." - volledig artikel

De Standaard - JoŽl De Ceulaer (17-12-2011)
"In zijn nieuwe boek, Hoe durven ze?, maakt Mertens een scherpe analyse van de diepe crisis waarin we ons bevinden." - volledig artikel

top
 

Guy Tordeur, ACV Verbondssecretaris Ė Brussel-Halle-Vilvoorde
"Het boek Hoe durven ze? is voor alle sociaal bewogen mensen een must om te lezen. Het biedt een scherp inzicht in de groeiende ongelijkheid in onze samenleving en legt er de structurele mechanismen van bloot. Het sluit nauw aan bij analyses en voorstellen die ook in vakbondskringen worden gemaakt, maar die veel te weinig aandacht krijgen in de media. Dit goed onderbouwde en vlot te lezen boek is dan een bijzonder waardevolle bijdrage tot het maatschappelijk debat, ook al omdat het het heersende neoliberale, conservatieve en nationalistische discours stevig doorprikt."

Paul Goossens, journalist
"Eindelijk. Het is er: het boek dat met een overvloed aan concrete feiten de crisis in perspectief plaatst. Dit is geen pamflet, dit is wel een doorwrocht en vlot leesbaar draaiboek van een crisis, die de samenleving en Europa ontwricht, omdat ze de ongelijkheid tot een climax voert. Ik heb ťťn vraag: waarom maakte de auteur er geen kookboek van? Dan waren er gegarandeerd 100.000 lezers. Voor dit boek lijkt me dat het minimum, want dit is verplichte lectuur."

Jonas Geirnaert, programmamaker / tekenaar
"Peter, het is me niet gelukt een quote te schrijven over je boek.†Gisteren is de voorgevel van m'n riante herenhuis ingestort doordat de aannemer doelbewust rot beton gebruikt had. Ik was hiervan op de hoogte. De schade heb ik gelukkig niet zelf moeten betalen, de mensen in de straat hebben elk duizenden euro's bijgelegd. Want als mijn huis helemŗŗl instort, sleurt het rest van de straat ook mee. Gelukkig begrijpen de andere bewoners dat ze de broekriem moeten aanhalen.†Ik heb mijn aannemer een bonus gegeven, en hij is nu ook voorzitter van een institutioneel orgaan dat bekijkt hoe we soortgelijke crisissen in de toekomst moeten aanpakken. Maak je maar geen zorgen om mij, Peter: de restauratiewerken zijn al begonnen. Met hetzelfde beton. Hartelijke groet, Jonas Geirnaert"

top
 

Jan Blommaert, hoogleraar Tilburg University
"Dit boek biedt alles wat je niet in de kranten leest maar absoluut moet weten. Het biedt een cataloog van harde feiten, vlijmscherp geanalyseerd en buitengewoon belangrijk om de echte inhoud van de crisis te begrijpen. Zeker wanneer we zien dat deze waarheid onbespreekbaar wordt verklaard door de elites en de grote media: we worden belogen en bedrogen, en wij betalen met ons laatste restje welvaart voor een crisis die de elites rijker en sterker maakt. Hoe durven ze deze kant van de crisis voor de mensen verborgen te houden? Hoe durven ze blijven beweren dat de crisis enkel kan opgelost worden wanneer de gewone man de winsten van de elites blijft verzekeren?"

top
 

Dirk Tuypens, acteur
"Er is iets wat mij mateloos ergert. Namelijk de altijd opnieuw herhaalde stelling dat 'links' geen verhaal heeft. Dat moet godverdomme eens gedaan zijn! Hier heb je zowat driehonderd bladzijden links verhaal. Klaar en duidelijk, zonder omwegen en franjes. Het is doordrenkt met verontwaardiging. Een niet te sussen kwaadheid over een schier eindeloze waslijst met onrechtvaardigheden. En uit die verontwaardiging verschijnt als vanzelf het beeld van een andere samenleving. Geen mistige luchtspiegeling, maar een weloverwogen, uit concrete ideeŽn en voorstellen samengesteld toekomstbeeld. In de samenleving van vandaag, waarin de recepten van een rechts verhaal als onvermijdelijk en zonder alternatief worden voorgesteld, wordt dit linkse verhaal natuurlijk snel als een volstrekt onrealistische dromerij weggewuifd. Schattig maar o zo naÔef! Maar in de geschiedenis zijn al meer van die onhaalbaar geachte verhalen werkelijkheid geworden. Sociale zekerheid bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Als er maar genoeg koppigaards zijn die er blijven in geloven en het blijven schrijven en zeggen. Koppigaards als Peter Mertens."

top
 

Fred Louckx, socioloog VUB
"Het boek is een wervelend relaas over de huidige economisch-financiŽle ontwikkelingen die als een pletwals over onze samenleving razen. Een verslag over de doelbewuste afbouw van onze sociale verworvenheden. Het zogenaamde kapitalisme met een menselijk gelaat werpt zijn masker af en gaat voluit voor datgene wat het altijd is geweest: een allesverslindend systeem dat danst op het ritme van de winst. Peter Mertens roept op tot verzet. Hartverwarmend in deze barre tijden !"

top
 

Karel Stessens, voorzitter ACOD
"Peter Mertens schetst haarfijn hoe de Europese constructie volledig evolueerde in functie van de verlangens van de industriŽle lobby, waarbij het kapitalisme decennialang als een sluipend gif de sociale ontmanteling binnen de EU bewerkstelligt. We zien hoe ongebreidelde speculatie en kapitalistische hebzucht niet enkel de zwakste landen van de Europese kudde losweken om deze vervolgens volledig leeg te zuigen, maar ook hoe dit alles uiteindelijk culmineert in de stille teloorgang van de democratie.† De omvangrijke en† complexe materie wordt op een dusdanige manier aangereikt die leest als een trein, met alle elementen van een klassieke Griekse tragedie. Het boek is natuurlijk de weerspiegeling van Peter Mertens' eigen ideologische visie, maar boet nooit in aan geloofwaardigheid want blijft wetenschappelijk onderbouwd door tal van verwijzingen en voetnoten.
Het boek is een aanrader voor elke delegee die een beter zicht wil krijgen op de krachten die inspelen op zijn werkvloer, zijn arbeidsomstandigheden, zijn leefwereld en reikt hem de nodige wapens aan om de oneliners van collega's die zo hoog oplopen met de NV-A volledig te ontrafelen."

top
 

Karim Zahidi, wiskundige-filosoof UA
"Voor wie een helder beeld wil krijgen van de sociale, economische en democratische destructie die door de crisis en de neoliberale crisismaatregelen, die op dit moment wereldwijd worden geÔmplementeerd, wordt aangericht, is dit boek een aanrader. De auteur beschrijft in een heldere stijl welke mechanismen en machtsverhoudingen er schuil gaan achter de hold-up die vandaag, in naam van de markten, wordt gepleegd op de 99%. Het is geen boek waar je vrolijk van wordt. Maar, door de ruime aandacht die de auteur besteed aan het wereldwijde verzet tegen deze hold-up, is het geen pessimistisch boek. Het beperkt zich niet tot een kritische ontleding van wat er vandaag fout loopt, maar toont ook aan dat verzet mogelijk en noodzakelijk is. De auteur biedt geen kant en klare oplossingen aan, maar wel aanzetten die de broodnodige discussie over een rechtvaardig, sociaal, ecologisch en democratisch alternatief voor de huidige impasse kunnen voeden. Kortom, een boek voor iedereen die de wereld wil begrijpen en veranderen. "

top
 

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
"Europa is in crisis. Het politieke debat daarover ook. Het is geŽvolueerd tot een discussie tussen gelijkgestemden. Peter Mertens zijn boek 'Hoe durven ze?' is een van de gelukkige uitzonderingen. Hij verrast aangenaam met zijn scherpe dissectie van het Europese kapitalistische systeem. Een goed gedocumenteerde verademing die komaf maakt met de remedies van het eenheidsdenken over de Eurocrisis die Ė zo bewijzen de statistieken Ė vooral de grote vermogens bevoordelen ten koste van de koopkracht van de gewone werknemers en kleine middenstanders. Met overtuigende argumenten waarschuwt Mertens voor het Europa van de multinationals en de grootbanken dat zichzelf om zeep dreigt te helpen. Ik kan alleen maar hopen dat zijn verontwaardiging over de schaamteloze kapitaalaccumulatie van de 1% en zijn pleidooien voor een socialisme 2.0 ernstig worden genomen, al mocht dat laatste misschien nog wat beter uitgewerkt worden. Het zou een verrijking betekenen van het actuele politieke debat dat vandaag gemonopoliseerd wordt door economische denktanks, zogenaamde technocraten en konsoorten."

top
 

Rachida Lamrabet, auteur
"Boeken met schreeuwlelijke titels die eindigen op een uitroepteken of een vraagteken deden me vroeger de wenkbrauwen optrekken. Maar niet vandaag, niet nu, want dit zijn andere tijden. Na 'Indignez vous!' van Stťphane Hessel is er nu 'Hoe durven ze?' van Peter Mertens. Meer nog, na lectuur van Peter Mertens' boek zou ik achter het vraagteken in de titel zelfs een uitroepteken plaatsen. Dit is een urgent boek dat op een zeer heldere wijze een inhoudelijke analyse geeft van de crisis van vandaag.
Peter Mertens toont bladzijde na bladzijde aan wat er achter de faÁade schuilgaat van de nette politieke retoriek. Er is geen almachtige en abstracte Heilige markt die ons zal verpletteren als we niet slaafs doen wat ze dicteert. Mertens blaast het mythisch rookgordijn weg en toont ons wie er achter dit genadeloze en destructieve kapitalisme schuilgaat. Bankiers zonder scrupules, onverzadigbare Captains of Industrie die hun bedrijven opjagen naar steeds meer winst en nette politici die ons de illusie van een democratie voorschotelen. Wanneer ik aan democratie denk, dan denk ik, net zoals Lakhdar Brahimi, aan een samenleving met een overheid die niet uit dieven en sjacheraars bestaat en met burgers die heel tastbare economische en sociale rechten hebben. Dat vertrouwen in vanzelfsprekendheden is helaas een luxe die we ons in deze wereld niet meer kunnen veroorloven.
Gelukkig is er een weg, niet de valse nieuwe weg waar politici, onder regie van de geldbezitters, ons naartoe drijven. Geen Neue Mitte die ons zogezegd centrum-centrum houdt, maar eigenlijk naar een rechtse afgrond leidt. En die weg is enkel te bereiken wanneer we de manier waarop we onze samenleving organiseren fundamenteel herzien en ons afvragen waar we naartoe willen. Hoeveel bewijzen zijn er nog nodig om in te zien dat het nastreven van winsten als ultieme doelstelling noch duurzaam noch sociaal is? Mertens toont dat er een ander pad is die leidt naar een samenleving waar de reŽle behoeftes van de mensen centraal staan en waar de sociale samenhang en solidariteit nastreven een deugd en geen gruwel is. Dat is waarom dit boek zuurstof geeft en licht brengt in een situatie waar alle hoop en leven verstikt dreigt te worden door rigide neoconservatieve en ultraliberale mantra's. Dit boek is gestoeld op een pragmatisch idealisme, Mertens schotelt ons geen utopisch maatschappijbeeld, maar doet heel concrete voorstellen om een waar socialisme tot stand te brengen."

top
 

Bruno Verlaeckt, voorzitter ABVV Antwerpen
"Met dit boek doet Peter Mertens wat elke politiek journalist die naam waardig zou moeten doen : de zaken helder beschrijven, zoals ze zijn en zonder omwegen. In plaats van blindelings het neoliberale eenheidsdenken te promoten. Een boeiend horrorverhaal ware het niet dat de trieste realiteit, die nog maar eens straffer is dan de meest vergezochte fictie, ons in een sneltreintempo naar de bedelstaf jaagt en de door MR geroemde middenklasse verarmt. Een must voor elke vakbondsmilitant, Occupyer en de overige 99%.
Nog eentje om het af te leren : de Europese Commissie duwt de Grieken in de armoede omdat het land de banken moest redden en zich in de schulden moest verdrinken omdat vooral de vermogenden geen belastingen betaalden. Reactie van een Europees commissaris op de vraag om zelf behoorlijk belastingen te betalen in eigen land : wijzig de wet die de fiscus toelaat om bankrekeningen te controleren zodat hij zelf belastingen kan ontduiken, de werknemer zal de tekorten wel ophoesten. Wordt kwaad!"

top
 

Eddy Van Lancker, ABVV
"Een caleidoscoop van feiten uit het verleden glashelder ontdaan van hun verhullende franjes, doorweven met citaten die de context ervan duiden. Tegelijk een handleiding hoe het in de toekomst wel moet,omdat socialisme levensnoodzakelijk is en blijft."

top
 

Mike De Herdt, coŲrdinator ABVV-jongeren
"De waarheid is soms hard en pijnlijk, maar als je ze niet kent kan je er niets aan veranderen. Het is ronduit schandalig dat deze ijzersterke bijdrage niet in het debat of de gewone media aan bod komt, tot nu?! De tijd loopt..."

top
 

Jeroen Olyslaegers, schrijver
"Dit boek maakt je kwaad en opstandig. Peter Mertens maakt een analyse van de wereld waarin we niet willen leven, maar het alsnog stoemelings doen. Het is opvallend hoe zeer zijn bevindingen†beginnen door te sijpelen in de mainstream media. De leugen triomfeert immers open en bloot, met dit als voordeel dat steeds meer mensen zich niet meer willen neerleggen bij†de†hold-up†van†de hebzucht.†Na het lezen van dit boek wil je verandering. En wel meteen."

top
 

Ferre Wyckmans, Algemeen secretaris LBC-NVK (ACV)
"Een bijna thriller waar 'de slechte' voorlopig dreigt te winnen. De Hoe durven ze?-vraag die Peter Mertens stelt wordt ontluisterend en helder beantwoord. Daar dienen vragen voor, om antwoorden te krijgen. Het zijn niet de antwoorden waar we vrolijk van worden. Maar ze sterken mij als syndicalist om met nog meer ijver te strijden voor een radicale ommekeer. Dat happy end, dat nu ontbreekt, moeten we als doel blijven stellen."†

top
 

Dominique Willaert, artistiek leider Victoria Deluxe
"Het boek van Peter Mertens leest als een politieke thriller. Je wordt meegezogen in een hellevaart van verhalen, cijfers en feiten die aantonen op welke manier het casinokapitalisme de gewone bevolking plundert en vernedert. De verbijstering die tijdens het lezen alleen maar toeneemt maakt dat je na het lezen van dit boek niet zo maar kunt overgaan tot de orde van de dag. Mertens triggert met dit boek een strijdbare politieke houding niet vanuit oneliners of keukenpraatjes, maar vanuit een sterk onderbouwd relaas over de strooptocht van een roofzuchtige elite."

top
 

Els Keytsman, licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen
"In Hoe durven ze? stelt Peter Mertens de juiste vraag. Hoe kan het dat voor onze ogen de grootste hold-up ooit werd gepleegd? Banken, speculanten, enkel op winst beluste CEO's maken onze sociale welvaartsstaat kapot. De Europese droom van vrede en veiligheid wordt een economische nachtmerrie. En dat enkel voor eigen kortetermijngewin. Gewone mensen als u en ik, betalen het gelag. Nadat eerder al de armen werden gestraft en de migranten buiten gekeken.†
'It's the economy, stupid', zei Bill Clinton ooit. Iedereen was inderdaad zo stupide om te geloven in financiŽle en economische bakerpraatjes van bedrijfsleiders, financiŽle specialisten en economen. Zij poneerden jarenlang dat de staat moest worden ontvet. Dat enkel de vrijmarkteconomie kon zorgen voor armoedeverlichting. Dat de sociale zekerheid geen hangmat mocht zijn maar een trampoline. Dat arme mensen zich maar actief moesten inzetten om aan werk te geraken.†
Diezelfde bedrijfsleiders, financiŽle specialisten en economen hielden en houden nog steeds wel mooi de hand omhoog nu ze zelf in de problemen geraakten. Hun economisch correcte denken zetten ze met groot gemak opzij om zonder enige schroom beroep te doen op diezelfde staat. Wat het sociaal systeem al lang niet meer doet, is blijkbaar wel vanzelfsprekend als het financiŽle systeem in de problemen raakt. Vangnet spelen om 'de party' te laten doorgaan, zoals professor Paul De Grauwe het stelt. Van een trampoline is voor de grootbanken geen sprake.†
Wat iedereen dus ontzettend boos zou moeten maken, is dat de fundamentalistische economische sprookjes van de voorbije jaren ontzettend valse verhalen blijken te zijn, en dat men zonder verpinken gewoon op deze weg verder gaat.†Peter Mertens ontleedt haarfijn hoe deze hold-up wordt gepleegd, hoe de tol wordt betaald door gewone mensen. Hoe crisissen worden misbruikt om harde neoliberale maatregelen door te drukken. Het is een boek dat verduidelijkt. Ik hoop dat het wordt gelezen en dat mensen opstandig worden en opstaan. Want dat gebeurt nog te weinig."

top
 

Saddie Choua, filmmaakster, schrijfster
"Voilŗ. Hťt boek tegen de kleptocratie van het financieel kapitaal en de vrije markt die onze wereld in een wurggreep houdt en de mens tot slaaf maakt. De democratie is gekaapt. Lees. En schop uzelf en uw medemens een andere wereld."

top
 

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000, coŲrdinator FAN (Financieel Actie Netwerk), coŲrdinator/moderator Gentse Feestendebatten
"Hoe durven ze?: een dijk van een boek, goed voor de gezondheid. Het nieuwe boek van Peter Mertens is een roetsjbaan waarop men in sneltreinvaart een reis maakt van Dublin naar Lissabon, van Athene naar Riga en via Maastricht naar Merkelland. Zelfs tussen West-Vlaamse kasseien en Wase zandwegen, over de fine fleur van de landelijke 'fiscale couleur locale'.
Peter Mertens sloopt onderweg alle mythes en illusies, dagelijks via 'la pensťe unique' in stand gehouden door het conglomeraat van politieke klasse, bedrijfsleven, commerciŽle media en in de pas lopende economen en intellectuelen.
Over de opbouw van de Europese snuffelstaat. Over de zoetwatersocialisten (la gauche caviar). Over de derde weg. Over VOKA en VBO. Over de sociaaleconomische politiek van het vlaamsnationalisme. Over de dictatuur van de financiŽle markten. Over de Brusselse bankenlobby en Basel III. Over Dexia en de chocoladefabriek. Over gemeentelijke bestuurders en casinokapitalisme. Over het Duitse 'sociale' model. Over de DSK's en de Ivan Van de Cloot's van deze wereld. Over de stille staatsgreep van BusinessEurope. Over 'Government Sachs' (Draghi, Monti, Papademos).
De auteur schrijft: 'Samenleven kan je niet alleen. Over de samenleving van morgen denken ook niet. Het debat is open. Ik kan slechts een aantal pistes aangeven, een steen werpen in de kikkerpoel, de discussie aanwakkeren.' Daarom een noodzakelijke blik in de kikkerpoel van conservatieve denkers en ideologen van de voorbije eeuw die een systeem van hebzucht en egoÔsme vorm hebben gegeven zoals An Raynd en Edmund Burke. Maar ook over de hedendaagse kwakzalverij van Theodore Dalrymple, de huisideoloog van Bart De Wever.
De auteur schrijft verder: 'Om de samenleving van morgen te dromen, moeten we wel buiten de lijntjes van het alledaags pragmatisme durven kleuren.' Om buiten de lijntjes van het alledaagse verdorde denken te kunnen kleuren zijn kunstenaars nodig, mensen die vorm geven aan dromen en verlangens van morgen en tegen de stromen durven oproeien. Daarom is het aangenaam verrassend dat de auteur zijn politieke analyses linkt aan culturele verkenningen. Hij grossiert in een mand culturele klassiekers, van dichters tot schilders, van auteurs tot liedjeszangers zoals Anatole France, Jacques Brel, Charles De Coster, Wannes Van De Velde, Eduardo Galeano, The Dubliners, Bertolt Brecht, Albert Einstein, Jeroen Bosch, Josť Saramago, Louis Paul Boon, Tom Lanoye.
Na het sloperswerk is het uitkijken naar de alternatieven in opbouw. Mertens schrijft: 'Ik heb uiteraard geen blauwdruk van de nieuwe samenleving, maar die samenleving kan enkel gebouwd zijn in bevestiging van alle positieve krachten en projecten vandaag, en in negatie van alle vernietigende krachten.' Van de Indignados in Barcelona tot de Occupy Wall Street beweging in de VS. Van stakingsbewegingen in Griekenland tot Portugal. En natuurlijk het verzet van de vakbonden. Die krachten zijn vandaag mondiaal aanwezig, maar gefragmenteerd. En dus voorlopig niet in staat om de 'democratie te heroveren', de 'onteigening van de mens door de superklasse van the few' te stoppen en 'socialisme 2.0" neer te poten.
Peter Mertens: 'We hebben verbeeldingskracht nodig, en debat, veel debat. En zover als onze taal reikt, zover reikt onze plicht. Dat zijn we de komende generaties verschuldigd.'
Om dat debat, gekoppeld aan verbeeldingskracht, te kruiden en inhoud te geven, is Hoe durven ze? een noodzakelijk boek, een boek voor leesgroepen en vakbondsvormingen.
Het socialisme is inderdaad geen wondermiddel zoals er geen toverdokters meer bestaan, maar een boek zoals dit herovert tenminste het ideologische debat, een prioritaire voorwaarde om niet meer langer te dansen naar de pijpen van de economie.
'Kapitalisme schaadt de gezondheid' is nog steeds een dijk van een slogan. Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up is een dijk van een boek, goed voor de gezondheid. Gezond voor het algemeen belang."

top