EPO op Facebook EPO op Facebook

Straf de armen · Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid
Loïc Wacquant

cover Straf de armen

  Bookmark and Share

Meer boeken

Meer bestraffen. Dat is de laatste jaren het credo van het strafrechtelijke beleid geworden. En dat heeft niets te maken met het tweeluik 'misdaad en straf' maar wel met een nieuw be-leid van sociale onzekerheid, gebaseerd op economische deregulering en vermindering van sociale hulp. In het kader van deze neoliberale machtsgreep krijgt de gevangenis haar oor-spronkelijke rol terug: een weerspannige bevolking doen plooien naar de heersende economi-sche en morele orde.
Gebouwd op de ruïnes van de welvaartsstaat ontstaan zo de strafstaat. De strijd tegen de cri-minaliteit wordt het scherm waarachter de nieuwe sociale kwestie wordt verhuld: de veralge-mening van onzekere loonarbeid en de impact daarvan op de leefruimte en op de overlevings-strategieën van het stadsproletariaat.

Tweede druk, met een nieuw hoofdstuk over het theoretisch kader waarbinnen de neoliberale staat de sociale onzekerheid vormgeeft.

'Wacquant legt het Amerikaanse strafrechtelijke beleid, met onder meer de zerotoleran-cebenadering, die ook hier navolgers vindt, onder het fileermes.' – Rik Van Cauwelaert, Knack

Inkijken:

Colofon:

isbn: 9789064456480 · 2006 - 2010, 2de geactualiseerde druk - 2015, 4de druk · paperback (15 x 22,5 cm) – 400p. Oorspr.titel: Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale - uit het Frans vertaald door Wim de Neuter en, voor het Theoretisch coda, Geert Verschueren · prijs: € 28.50