Ouder worden in de 21e eeuw
Max de Coole - Toon Verlaan (Red.)

cover Ouder worden in de 21e eeuw

  Bookmark and Share

Meer boeken

Het maatschappelijk debat over ouder worden in onze samenleving wordt te vaak gedomineerd door geld. Dan gaat het over het zeker stellen van de pensioenen of over de op den duur niet meer betaalbare gezondheidszorg. Maar achter het thema geld gaat het ook altijd om andere waarden en activiteiten van burgers - ook ouderen - die mede bepalend zijn voor wat er nodig en mogelijk is aan pensioenen en gezondheidszorg. Het debat over die waarden en activiteiten, met de focus op ouder worden in de moderne samenleving, wordt sinds eind 20e eeuw op het scherp van de snede gevoerd in Gerōn, tijdschrift over ouderen en samenleving.

De redactie van Gerōn beoogt om het debat te verbreden en heeft de afgelopen jaren daartoe belangrijke binnen- en buitenlandse auteurs gevraagd om hun licht te laten schijnen over de thematiek van het ouder worden. Ook zijn gezaghebbende Nederlanders met zeer diverse achtergronden geïnterviewd en gevraagd om hun visie te geven op ouder worden, nu en in de toekomst, dit vanuit hun eigen levensgeschiedenis en hun rol in de samenleving.

Dit boek biedt een keur uit de zo ontstane artikelen, interviews en columns van de afgelopen jaren. Alles bijeen verhelderen deze teksten het zicht op een zo omvattend thema als Ouder worden in de 21e eeuw.

Toon Verlaan en Max de Coole kregen voor de redactie medewerking van Henk Bakkerode en Christina Mercken.

Colofon:

isbn: 9789088502842 · 2012, 1ste druk · paperback - 232p. · prijs: € 21.50
uitgeverij: SWP