Vanuit het vacuŁm
Jan Vissers

cover Vanuit het vacuŁm

  Bookmark and Share

Meer boeken

Alles is mogelijk in de gedichten van Jan Vissers. Ze roepen verwondering op maar gaan daar zelf losjes aan voorbij, ze accepteren het vreemde en omarmen het. Ze dragen de werkelijkheid als een ongemakkelijke jas die nog goed is. Het kweken van een appel is even goed als de zon op een achterspatbord. De kleine Bach is even goed als een bange kolonel. Met deze bundel stap je binnen in een wereld die, zoals je je na enige tijd verbaasd realiseert, de jouwe is.

Colofon:

isbn: 9789078068648 · 2010 · paperback - 48p. · prijs: € 15.00
uitgeverij: Voetnoot