Voorlopig ben ik humanist · Teksten en voordrachten van Jan van Zijverden (1928-2003)
Wilbert Mennings, Wouter Veraart en Pieter Edelman (redactie

cover Voorlopig ben ik humanist

  Bookmark and Share

Meer boeken

Met inleidingen van Bert Gasenbeek, Cees Maas, Alexander Maas, en Wouter Veraart en Wilbert Mennings.

In 2003 overleed Jan van Zijverden. Een bevlogen humanist die in de periode 1991-2001 voorzitter was van de Amsterdamse afdeling van het Humanistisch Verbond. Een lokale denker en doener, wiens veelvuldige lokale en praktische activiteiten vergezeld gingen van een al even intense en betrokken intellectuele activiteit. Een erudiet mens en een scherpzinnig denker, die in de beslotenheid van zijn werkkamer en bibliotheek vele artikelen schreef die in de Loopmare, het huisorgaan van het HV Amsterdam, in de periode 1990-2003 zijn verschenen. Daarnaast hield hij talloze voordrachten.

Als intellectueel werd Jan, die zelf psychoanalyticus was, gekenmerkt door een passie voor de filosofie, in het bijzonder voor eigenzinnige denkers als Hannah Arendt, Nietzsche en LÚvinas, maar ook voor typisch humanistische boegbeelden als Cicero en Coornhert. In zijn stukken sloeg hij steeds de brug naar de praktijk en het "hier en nu", en ging hij in op specifieke maatschappelijke misstanden, bijvoorbeeld op het terrein van de zorg, vooral wanneer die gelijkwaardige, tussenmenselijke relaties in de weg stonden.

De bescheiden maar dringende humanistische visie van Jan van Zijverden, zoals die in zijn artikelen en voordrachten naar voren komt, is nog altijd relevant en buitengewoon lezenswaardig. Reden genoeg om een selectie uit zijn werk samen te stellen en te bundelen, en aldus beschikbaar te houden voor toekomstige generaties. Reden genoeg ook om een middag te wijden aan deze veelzijdige denker en doener.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum

Colofon:

isbn: 9789067282246 · 2011 · paperback - 288p. · prijs: € 20.00
uitgeverij: Papieren Tijger