Creativiteit als uitdaging in sociaal werk · De waarde van anders
Paul Beekers - Ruud Kroes - Jan van Rosmalen

cover Creativiteit als uitdaging in sociaal werk

  Bookmark and Share

Meer boeken

Onze samenleving verandert in rap tempo: maatschappelijke zekerheden verdwijnen en burgers voeren steeds vaker de regie over hun eigen zorg en welzijn. Dat stelt grote uitdagingen aan de beroepsuitoefening van sociaal werkers. De sociaal werker van nu kan buiten de bestaande kaders denken en gaat - samen met anderen - op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Dat vergt creativiteit!

Creativiteit als uitdaging in sociaal werk focust op zowel de individuele creativiteit van sociaal werkers als op de samenwerking en cocreatie met burgers en professionals van verschillende disciplines. Het boek behandelt kennis, inzichten en tools die sociaal werkers kunnen inzetten bij de creatieve processen bij het zoeken naar nieuwe en waardevolle mogelijkheden om maatwerk te bieden. Voor het benutten en uitbouwen van het creatief kapitaal van de sociaal werker, wisselt het boek theoretische concepten en onderzoeksgegevens af met interessante casussen, praktische opdrachten en creativiteitstechnieken.

Het boek is geschreven voor studenten van de opleidingen Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Toegepaste Psychologie en Creatieve Therapie.

Colofon:

isbn: 9789046905579 · 2017 · paperback - 310p. · prijs: € 32.50
uitgeverij: Coutinho